Thursday, August 12, 2010

para sa inyo

Katulad ako nito, mawawala at muling magpapakita sa iyo,
Katulad ako ng lahat, iniiwan ka’t sinasaktan,
Katulad ako ng iba,paasa palagi, walang isang salita,
Katulad ako ng hindi dating nasa isip mo, baka walang pagbabago.

Kapares ako ng hangin, paparoon paparito,
Kapares ako ng dagat, malalim at papalayo,
Kapares ako ng mundo, malawak at malayo,
Kapares ako ng kahit na ano, at ng parang kahit sino.

Kahalintulad ako ng pangarap, matagal at mahirap,
Kahalintulad ako ng panaginip, iba-iba at mahiwaga,
Kahalintulad ako ng lungkot at pag-iisa, nakakatakot,
Kahalintulad ako ng ligaya, nagtatago sa wala.

Kawangis ko ang pag-asa, ng paghihintay mo sa pagbabalik,
Kawangis ko ang pananabik ng muling yakap mo at halik,
Kawangis ko ang liwanag ng pagkakaibigang sa iyo natagpuan,
Kawangis ko ang pagmamahal, ng hindi paglimot sa dinaanan at ng pupuntahan.

No comments:

Post a Comment